Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Chojnicach pt.: „Alternatywa dla dotacji – atrakcyjne instrumenty finansowe dla biznesu w woj. pomorskim”.
22.07.2019 11:01

Spotkanie informacyjne w Chojnicach pt.: „Alternatywa dla dotacji – atrakcyjne instrumenty finansowe dla biznesu w woj. pomorskim”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 lipca 2019 roku w Chojnicach, poświęcone możliwości otrzymania niskooprocentowanych (preferencyjnych) pożyczek i kredytów na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Szkolenie w Chojnicach pn. „Jak napisać dobry wniosek i biznesplan, aby otrzymać preferencyjną pożyczkę na założenie i rozwój działalności gospodarczej?”.
10.07.2019 12:45

Szkolenie w Chojnicach pn. „Jak napisać dobry wniosek i biznesplan, aby otrzymać preferencyjną pożyczkę na założenie i rozwój działalności gospodarczej?”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 24 lipca 2019 r. w Chojnicach, poświęcone zasadom wypełniania wniosku i biznesplanu przy ubieganiu się o preferencyjne pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczej na Pomorzu.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”
08.07.2019 11:03

Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 22 lipca 2019 r. poświęcone zasadzie konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”
03.07.2019 15:03

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu wejherowskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Zobacz>>
28.06.2019 12:12

Jak działa UrbCulturalPlanning na Pomorzu?

Dolne Miasto, Stare Przedmieście oraz Nowy Port w Gdańsku zyskają nową jakość. Chodzi o wykorzystanie potencjału kulturowego, społecznego i gospodarczego tych dzielnic poprzez współpracę decydentów lokalnych i regionalnych, społeczności lokalnych, instytucji i inwestorów. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) i potrwa od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. Budżet wynosi 2 380 330 euro.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LIPIEC 2019
28.06.2019 12:11

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LIPIEC 2019

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE”
25.06.2019 15:07

Szkolenie w Gdańsku: „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 8 lipca 2019 roku poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz>>
60 mln na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim– Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny przetarg na pośredników finansowych
18.06.2019 12:07

60 mln na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim– Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny przetarg na pośredników finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 10 czerwca br. opublikował postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku dotyczące aktualnego naboru do konkursu w ramach Działania 5.5 RPO WP z Funduszy Europejskich na lata 2014- 2020
18.06.2019 11:30

Spotkanie informacyjne w Malborku dotyczące aktualnego naboru do konkursu w ramach Działania 5.5 RPO WP z Funduszy Europejskich na lata 2014- 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 26 czerwca 2019 r., dotyczące aktualnego naboru do konkursu w ramach Działania 5.5 – Kształcenie ustawiczne w ramach RPO WP.

Zobacz>>
Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020
13.06.2019 11:22

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uruchomiła dodatkowy nabór na ekspertów RPO WP WSL 2014-2020 (w ramach dwóch dziedzin).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach pt.: „Kursy i szkolenia dla osób w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa pomorskiego - nabór wniosków o dofinansowanie projektów!”.
10.06.2019 13:28

Spotkanie informacyjne w Chojnicach pt.: „Kursy i szkolenia dla osób w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa pomorskiego - nabór wniosków o dofinansowanie projektów!”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 czerwca 2019 roku w Chojnicach, poświęcone możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację kursów i szkoleń zawodowych dla osób w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”
07.06.2019 09:50

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”
05.06.2019 14:20

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 czerwca 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Przekonaj się, jak inni widzą Twoje instrumenty polityki - Program Interreg Europa przyjmuje zgłoszenia na wzajemne oceny (peer reviews)
05.06.2019 12:02

Przekonaj się, jak inni widzą Twoje instrumenty polityki - Program Interreg Europa przyjmuje zgłoszenia na wzajemne oceny (peer reviews)

Instytucje publiczne odpowiedzialne za lokalne i regionalne polityki rozwoju mogą do 28 czerwca 2019 ubiegać się o organizację w danym regionie, miejscowości wzajemnych ocen (peer reviews). Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających programami funduszy strukturalnych.

Zobacz>>
Interreg Europa zaprasza na warsztaty nt. gospodarki niskoemisyjnej oraz monitorowania RIS3
04.06.2019 14:58

Interreg Europa zaprasza na warsztaty nt. gospodarki niskoemisyjnej oraz monitorowania RIS3

Eksperci platform learningowych programu Interreg Europa zapraszają:

Zobacz>>
Jak zaistnieć w bazie dobrych praktyk Interreg Europa?
04.06.2019 14:52

Jak zaistnieć w bazie dobrych praktyk Interreg Europa?

Program Interreg Europa prowadzi na swojej stronie internetowej bazę dobrych praktyk (Good practices).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Tczewie i Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Funduszy Europejskich”
03.06.2019 12:48

Spotkanie informacyjne w Tczewie i Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zaprezentowaniu oferty wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
03.06.2019 10:45

Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Pozostał miesiąc na skorzystanie z Mikropożyczki finansowanej ze środków unijnych w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wnioski składać można jeszcze w czerwcu, do wykorzystania limitu środków. Do tej pory z Mikropożyczki skorzystało ponad 370 przedsiębiorców na kwotę blisko 21 mln zł.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne
31.05.2019 11:27

Spotkanie informacyjne "Europa dla obywateli"

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym Unii Europejskiej "Europa dla obywateli".

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – CZERWIEC 2019
30.05.2019 11:59

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – CZERWIEC 2019

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter