Dla Beneficjenta

04.03.2014 13:33

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz>>
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zobacz>>
Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze
03.03.2014 13:03

Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze

Negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020 są już na finiszu. Największe kawałki tortu zostały przeznaczone na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Trafią one do państw członkowskich na potrzeby krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo Komisja Europejska zamierza kontynuować programy i inicjatywy własne, czyli programy sektorowe. Zajdą jednak pewne zmiany w porównaniu do mijającego okresu programowania 2007-2013.

Zobacz>>
Baza Projekty 2020
03.03.2014 08:38

Baza Projekty 2020

Urząd Marszałkowski uruchomił bazę Projekty 2020, która pomoże instytucjom planującym ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Możliwe będzie zweryfikowanie na ile dane projekty wpisują się w cele programu, tak, aby były gotowe do realizacji już na początku perspektywy finansowej 2014-2020.

Zobacz>>
Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich
20.02.2014 08:05

Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza beneficjentów RPO WP i komponentu regionalnego POKL do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2014. Kampania polegać będzie na przygotowaniu w dniach 1-11 maja różnorodnych wydarzeń, które odbędą się na terenach zrealizowanych projektów. Celem tych imprez ma być zachęcenie mieszkańców Pomorza oraz turystów do odwiedzenia i poznania miejsc, które powstały bądź zmieniły się dzięki unijnym dotacjom.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter