Dla Beneficjenta

Szkolenie: „Realizacja, rozliczanie i promocja projektów finansowanych z konkursu w podziałaniu 1.1.1 Ekspansja przez innowacje”
19.11.2019 08:43

Szkolenie: „Realizacja, rozliczanie i promocja projektów finansowanych z konkursu w podziałaniu 1.1.1 Ekspansja przez innowacje”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie, organizowane w dniu 17 grudnia 2019r., mające na celu przedstawienie w przystępny sposób zagadnień z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z konkursu w podziałaniu 1.1.1 Ekspansja przez innowacje.

Zobacz>>
Spotkanie w Człuchowie i w Kościerzynie pt. „Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia!”
18.11.2019 13:40

Spotkanie w Człuchowie i w Kościerzynie pt. „Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 28 listopada 2019 w Człuchowie oraz 29 listopada 2019 r. w Kościerzynie poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Pucku: „Dostępność w praktyce – warsztaty praktycznego zastosowania wytycznych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
15.11.2019 12:22

Szkolenie w Pucku: „Dostępność w praktyce – warsztaty praktycznego zastosowania wytycznych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Czy wiesz, że wszystkie projekty unijne muszą spełniać standardy dostępności? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 28 listopada 2019 r., poświęcone zagadnieniom dostępności w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Zobacz>>
Wsparcie środków informacyjnych dot. polityki spójności UE - zaproszenie do składania wniosków
13.11.2019 10:08

Wsparcie środków informacyjnych dot. polityki spójności UE - zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE". Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro i zostanie udzielona w formie zwrotu 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.

Zobacz>>
Spotkanie w Chojnicach pt. „Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia!”
12.11.2019 14:13

Spotkanie w Chojnicach pt. „Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 22 listopada 2019 w Chojnicach poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Chojnicach: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”
07.11.2019 08:19

Szkolenie w Chojnicach: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

Czy wiesz, że wszystkie projekty unijne muszą spełniać standardy dostępności? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 21 listopada 2019 r., poświęcone zagadnieniom dostępności w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Pucku: „Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej.
04.11.2019 11:36

Spotkanie informacyjne w Pucku: „Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie Panie na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 listopada 2019 r., poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczynaniem nowej drogi zawodowej.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LISTOPAD 2019
29.10.2019 12:47

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LISTOPAD 2019

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
Szkolenie: „Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie dla osób zakładających działalność gospodarczą”
24.10.2019 11:39

Szkolenie: „Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie dla osób zakładających działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza osoby planujące otwarcie działalności gospodarczej na szkolenie organizowane w dniu 18 listopada 2019 r., mające na celu przedstawienie zagadnień z zakresu opracowania biznesplanu.

Zobacz>>
24.10.2019 10:19

Spotkanie informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

Pod koniec roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi drugi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Zobacz>>
Projekt Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I
23.10.2019 09:39

Projekt Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy nie korzystali do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o te środki. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw oraz rozpoczęcie wdrażania innowacji, poprzez dostarczenie przedsiębiorcom usługi coachingu innowacji oferowanej przez wysokiej klasy specjalistów.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”
22.10.2019 08:41

Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 5 listopada 2019 r. poświęcone zasadzie konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz>>
21.10.2019 10:34

Program UE Kreatywna Europa, konkurs Projekty współpracy europejskiej - trzy spotkania informacyjne

Do 27 listopada br. trwa konkurs o dofinansowanie międzynarodowych projektów partnerskich, adresowany do publicznych i prywatnych organizacji, instytucji oraz małych średnich przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjna firma”- Fundusze Europejskie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
11.10.2019 13:22

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjna firma”- Fundusze Europejskie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 października 2019 r., poświęcone zasadom udziału w konkursach związanych z wdrażaniem innowacji.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Skorzystaj z Funduszy Europejskich! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”
09.10.2019 15:03

Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Skorzystaj z Funduszy Europejskich! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 22 października 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Wprowadź na rynek innowacyjny produkt lub zastosuj w firmie innowacyjny proces technologiczny
08.10.2019 14:19

Wprowadź na rynek innowacyjny produkt lub zastosuj w firmie innowacyjny proces technologiczny

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu Badania na rynek.

Zobacz>>
07.10.2019 12:21

Ścieżki współpracy – granty na współpracę międzynarodową.

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej.

Zobacz>>
Przedsiębiorczość z Funduszami Europejskimi w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach
04.10.2019 08:21

Przedsiębiorczość z Funduszami Europejskimi w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza nauczycieli do zgłaszania swoich klas do udziału w zamkniętych spotkaniach informacyjnych dla uczniów pt. „Przedsiębiorczość a Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej 2014-2020". Spotkania organizowane będą szkołach ponadpodstawowych i uczelniach na terenie województwa pomorskiego.

Zobacz>>
27.09.2019 10:51

Szkolenie w Gdańsku: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 15 października 2019 r. poświęcone zasadzie konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
27.09.2019 10:29

Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter