Dla Beneficjenta

Szkolenie w Gdyni: „Podstawowe zasady aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”
30.11.2015 12:06

Szkolenie w Gdyni: „Podstawowe zasady aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zobacz>>
21 milionów złotych z Unii dla organizacji pozarządowych
27.11.2015 12:06

21 milionów złotych z Unii dla organizacji pozarządowych

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz>>
„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” – najnowsze wydanie poradnika dla nowo powstałych firm
27.11.2015 11:34

„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” – najnowsze wydanie poradnika dla nowo powstałych firm

Publikacja przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest zbiorem wielu odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć i prowadzić na początku własną firmę. W nowym wydaniu położono nacisk na wiedzę o tym, na co prawo pozwala przedsiębiorcy, a czego mu zabrania.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - GRUDZIEŃ 2015
25.11.2015 15:41

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - GRUDZIEŃ 2015

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
IV Forum Pomorskiej Edukacji
20.11.2015 08:37

IV Forum Pomorskiej Edukacji

Pomorskie środowisko oświatowe debatować będzie o osiągnięciach, rozwiązaniach, szansach i potrzebach edukacji ponadgimnazjalnej regionu podczas IV Forum Pomorskiej Edukacji, które odbędzie się 25 listopada br., o godz. 10.00. W spotkaniu, które odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12, udział weźmie Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Wejherowie: „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w obszarze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej”
18.11.2015 16:12

Spotkania informacyjne w Wejherowie: „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w obszarze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”
17.11.2015 15:03

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>
36 mln zł na aktywizację zawodową Pomorzan
13.11.2015 13:35

36 mln zł na aktywizację zawodową Pomorzan

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzięki tym pieniądzom bezrobotni mieszkańcy Pomorskiego będą aktywizowani zawodowo.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”
10.11.2015 15:30

Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Projekty międzynarodowe w ramach unijnej perspektywy 2014-2020”
10.11.2015 12:27

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Projekty międzynarodowe w ramach unijnej perspektywy 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów międzynarodowych przy wsparciu Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”
10.11.2015 12:00

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą do obsługi przedsiębiorców
10.11.2015 09:24

Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą do obsługi przedsiębiorców

Powołano Instytucję Pośredniczącą dedykowaną obsłudze przedsiębiorców. Agencja Rozwoju Pomorza SA wspierać będzie głównie przedsiębiorstwa działające w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Zobacz>>
Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
09.11.2015 14:21

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”
06.11.2015 16:04

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”
06.11.2015 16:00

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia ze środków unijnych obszarów edukacji i kształcenia w szkołach.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”
04.11.2015 08:58

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Miłoradzu: „Fundusze Europejskie w obszarze kultury”
04.11.2015 08:44

Spotkanie informacyjne w Miłoradzu: „Fundusze Europejskie w obszarze kultury”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem kultury ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>
78 milionów euro do wykorzystania w Euroregionie Bałtyk
03.11.2015 12:24

78 milionów euro do wykorzystania w Euroregionie Bałtyk

2 listopada 2015 r. odbyło się VI Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk (ERB). Tegoroczne forum poświęcone było tematyce Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a zwłaszcza Programowi Południowego Bałtyku. Spotkanie uroczyście otworzył wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Tczewie i Lubichowie: „Możliwości wsparcia na obszarach wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
02.11.2015 15:13

Spotkania informacyjne w Tczewie i Lubichowie: „Możliwości wsparcia na obszarach wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem ze środków unijnych obszarów wiejskich.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie krok po kroku - podstawy zarządzania projektami unijnymi”
02.11.2015 14:35

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie krok po kroku - podstawy zarządzania projektami unijnymi”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone podstawom zarządzania projektami i korzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie dedykowane jest w szczególności młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter