Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
17.05.2016 15:41

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 2 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
17.05.2016 15:15

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”
17.05.2016 15:09

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., dotyczące konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
17.05.2016 13:22

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 1 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”
12.05.2016 13:26

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”
11.05.2016 17:19

Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 24 maja 2016 r., poświęcone zasadom realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”
11.05.2016 12:26

Spotkania informacyjne w Kościerzynie, Chojnicach i Człuchowie: „Środki z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 20, 24 i 25 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”
10.05.2016 13:20

Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 17, 18 i 19 maja 2016 r., poświęcone tematyce wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Tczewie: „Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”
10.05.2016 11:50

Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Tczewie: „Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 16 i 20 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

Zobacz>>
95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie
09.05.2016 14:49

95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie

Od 23 maja do 20 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”
06.05.2016 15:37

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”
06.05.2016 12:28

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 14 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
06.05.2016 12:24

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
O zmianach w regionie Morza Bałtyckiego
04.05.2016 14:47

O zmianach w regionie Morza Bałtyckiego

Jak współpraca międzynarodowa pomaga mieszkańcom regionu wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy, dowiedzieć się będzie można podczas konferencji „Interreg changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire", która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2016 r. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności. Organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju.

Zobacz>>
Wielkie święto funduszy europejskich
29.04.2016 15:15

Wielkie święto funduszy europejskich

Festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody, wystawy i gry miejskie, konkursy i zabawy dla całych rodzin – mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń znalazło się w programie tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać się będą od 12 do 15 maja 2016 r. w całym województwie. Do udziału zaprasza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych – możliwości finansowania projektów w perspektywie 2014-2020”
28.04.2016 09:05

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych – możliwości finansowania projektów w perspektywie 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane 10 maja 2016 r., poświęcone możliwościom finansowania projektów uczelni i jednostek naukowo-badawczych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”
27.04.2016 12:37

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 17 maja 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”
18.04.2016 17:49

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 4 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Inteligentne specjalizacje – co dalej?
15.04.2016 10:41

Inteligentne specjalizacje – co dalej?

W Gdańsku, 21 kwietnia 2016 r. odbędzie się konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?". Spotkanie będzie poświęcone dyskusji o tym, jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw. Odbędzie się również uroczysta inauguracja funkcjonowania rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Malborku, Słupsku, Chojnicach i Wejherowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”
15.04.2016 08:55

Spotkania informacyjne w Malborku, Słupsku, Chojnicach i Wejherowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 17 i 19 maja oraz 7 i 9 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter