Aktualności

22.02.2017 10:59

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

  • Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
    z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • Praktyka czyni mistrza, czyli jak poprawnie opisać realizację zasad równości szans we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność.

 

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 7 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach, Cierznie 64, 77-310 Debrzno;
  • 14 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Malborku, ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork;
  • 21 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo;
  • 28 marca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk;

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą spotkania.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników podczas szkolenia wynosi 50 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Szkolenie w Cierznie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Szkolenie w Malborku:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Szkolenie w Słupsku:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Szkolenie w Wejherowie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter