Aktualności

02.11.2015 14:21

Spotkanie informacyjne w Sztumie: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia ze środków unijnych obszarów edukacji i kształcenia w szkołach.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie w obszarze edukacji i kształcenia dla szkół;
  • przegląd możliwości wsparcia dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • przegląd pozostałych możliwości wsparcia dla szkół;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 31, w godzinach 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 6 listopada 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter