Aktualności

08.07.2016 15:04

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” wśród finalistów RegioStars 2016!

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 został tegorocznym finalistą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji".

Celem konkursu RegioStars, organizowanego od 2008 roku, jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów mogących stać się wzorem dla innych regionów. W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych.

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku", przygotowany i realizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury -  Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dotyczył zarówno działań inwestycyjnych jak i społecznych. Do najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu możemy zaliczyć:

- adaptację historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", połączonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;

- adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Dobrej 8 AiB w Gdańsku na prowadzenie działalności Świetlicy dla dzieci i młodzieży;

- remont elementów 31 budynków mieszkalnych;

- remont przestrzeni publicznych przy ul. Łąkowej i ul. Wróblej oraz ulic przyległych.

Równolegle z działaniami infrastrukturalnymi realizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy m. in. warsztaty i zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stworzenie Klubu Seniora, przeprowadzenie konkursu małych grantów pobudzających lokalną inicjatywę obywatelską oraz wiele innych działań i akcji społecznych.

Głównym założeniem i receptą na sukces projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku" było zaangażowanie we wszystkie jego działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były głównym wyznacznikiem i drogowskazem dla realizacji tego projektu.

Ceremonia rozdania nagród RegioStars odbędzie się 11 października 2016 r. w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który wręczony zostanie przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury konkursu.

Pełna lista finalistów dostępna tutaj

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter