Aktualności

18.03.2019 08:17

Dłuższy czas zgłaszania się po środki funduszy europejskich na wsparcie osób młodych

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym także cudzoziemców.

Wnioski można składać do 25 marca 2019 r. do godz. 12:00, poprzez system obsługi wniosków – SOWA ( https://www.sowa.efs.gov.pl ).
Nowy Regulamin oraz rejestr zmian znajduje się na stronie urzędu: wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

Warto wiedzieć, że:

  • dzięki pozyskanym środkom, z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, będzie można zorganizować w projekcie m.in.: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże oraz pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;
  • wnioski składać mogą: instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
  • na pomoc dla młodych urząd przeznaczył 8 000 000 zł;
  • wnioski można składać maksymalnie na kwotę miliona złotych.

Co trzeba zrobić?

Zapoznaj się z zasadami konkursu i przenieść swój plan wsparcia na formularz wniosku. Projekt może być prowadzony w partnerstwie.

Więcej informacji www.wup.gdansk.pl .


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter