Aktualności

21.06.2016 15:52

Szkolenie w Gdańsku: „Podstawy tworzenia biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 29 czerwca 2016 r., poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z tematyką tworzenia biznesplanu oraz źródłom finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • źródła finansowania podjęcia działalności gospodarczej w latach 2014 - 2020:
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  -  alternatywne źródła finansowania,
 • test predyspozycji przedsiębiorczych,
 • marka na rynku pracy,
 • wprowadzenie do tematyki biznesplanu: 
  • co to jest biznesplan?
  • funkcje i cele biznesplanu
  • dlaczego biznesplan jest ważny?
  • skuteczny biznesplan i jego podstawowa struktura.
 • biznesplan krok po kroku - szczegółowa analiza struktury biznesplanu wraz z częścią warsztatową,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Wśród prelegentów będą również pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w środę 29 czerwca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku - Sala 133c (I piętro).

 Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, do dnia 27 czerwca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter