Aktualności

14.04.2016 11:13

Szkolenie w Gdańsku: „Podstawy tworzenia biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 22 kwietnia 2016 r., poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z tematyką tworzenia biznesplanu oraz źródłom finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

 • źródła finansowania podjęcia działalności gospodarczej:
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  -  Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  -  alternatywne źródła finansowania
 • test predyspozycji przedsiębiorczych,
 • wprowadzenie do tematyki biznesplanu - Co to jest biznesplan? Funkcje i cele biznesplanu, Dlaczego biznesplan jest ważny?, Skuteczny biznesplan i jego podstawowa struktura, Najczęściej popełniane błędy,
 • biznesplan krok po kroku - szczegółowa analiza struktury biznesplanu wraz z częścią warsztatową,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 22 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku - Sala 133c (I piętro).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 48, do dnia 21 kwietnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 20 osób.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter