Aktualności

21.03.2017 12:34

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 4 kwietnia 2017r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie komputera.

 

W programie szkolenia m.in. omówienie:

  • zasad aplikowania o środki europejskie;
  • planowanie projektu - definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
  • rozpoczęcie korzystania z Funduszy Europejskich - zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
  • zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
  • praca z generatorem wniosków aplikacyjnych.

 

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-14:15 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni, przy ul. 10 lutego 24 (I piętro, sala 107).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06 do dnia 31 marca 2017 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter