Aktualności

08.03.2018 11:02

Szkolenia: „Dostępność i równość szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 21 i 28 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom dostępności i równości szans w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

Zasady równości szans i niedyskryminacji – czyli co i jak realizować w projekcie. Najczęściej popełniane błędy.

  • Uniwersalne projektowanie i usługi dostępnościowe.
  • Standardy dostępności – projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 21 marca 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 83-110 Tczew;
  • 28 marca 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 152. Rejestracji można dokonać również na miejscu w dniu szkolenia.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, tel. 58 326 81 52 lub 58 326 81 47.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Szkolenie w Tczewie:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program szkolenia

Szkolenie w Chojnicach:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program szkolenia

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter