Aktualności

05.06.2019 14:20

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 czerwca 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

  • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości  w ramach krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem wybranych konkursów
  • Instrument wsparcia dla przedsiębiorców Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) – inicjatywa dla firm, które planują prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycje w nowe technologie, produkty, urządzenia.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy
  • Specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu
  • Instrumenty finansowe – omówienie aktualnej oferty pożyczkowej w ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ oraz środków z Samorządu Województwa.
  • Dotacje na rozwój działalności  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji

Aktualne możliwości wsparcia przedstawią eksperci.

Miejsce i termin spotkania:

  • Spotkanie odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku, przy ul. Portowej 13 b, w godz. 10:00 – 12:30. (sala konferencyjna,
    I piętro).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 czerwca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter