Aktualności

03.01.2017 11:48

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 stycznia 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
    -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
    -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie"),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w godz. 11:00-13:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 728 486 436, do dnia 30 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter