Aktualności

10.11.2016 09:46

Spotkania informacyjne w Lipuszu i Nowej Karczmie: „Podejmowanie działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 16 listopada 2016 r., poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • układ i podział Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:
  -  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  -  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  -  Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze,
 • inicjatywa JEREMIE dla nowych przedsiębiorstw,
 • działalność sieci PIFE w województwie pomorskim,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsca spotkań:
Spotkania odbędą się 16 listopada 2016 r. w następujących terminach i miejscach:

 • w godz. 8:00-11:00 w Urzędzie Gminy Lipusz przy ul. Wybickiego 27,
 • w godz. 12:00-15:00  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie przy ul. Szkolnej 5.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47, do 15 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Lipuszu:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Nowej Karczmie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter