Aktualności

04.05.2018 09:20

Granty dla firm na działalność eksportową

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór na wnioski o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy" dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Do rozdzielenia jest 6 500 000 PLN na promocję działalności eksportowej.

Projekt przeznaczony jest dla MSP posiadających siedzibę w województwie pomorskim, które już eksportują, albo te, które nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w eksporcie i dopiero chcą zacząć sprzedawać swoje towary, bądź usługi zagranicą. Granty można otrzymać na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Dofinansowanie obejmuję m.in. wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport, ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w wydarzeniu gospodarczym.

Wnioski można składać indywidualnie bądź grupowo (razem z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu). Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych, czyli do 40 000 PLN w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, i do 400 000 PLN w przypadku wnioskodawcy grupowego.

Termin i miejsce składania wniosków:

Podpisany formularz wniosku wraz załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., lub przesyłać na poniższy adres w terminie od 21 maja 2018 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Więcej informacji o naborze wniosków: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4879&wiecej_news=1

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Broker Eksportowy":
http://brokereksportowy.pl/pl/

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter