Aktualności

18.08.2014 14:40

Centralna Baza Ofert Pracy

Od lipca 2014 r. uruchomiona została zmodernizowana wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), która jest oficjalną, internetową bazą ofert pracy prowadzoną i udostępnianą przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem, jaki przyświecał pracom modernizacyjnym, było unowocześnienie bazy, tak, aby była ona bardziej przyjazna dla użytkowników i z satysfakcją przez nich wykorzystywana. Zachowane zostały dotychczasowe funkcjonalności i dodane nowe, dostosowane do obowiązujących rozwiązań prawnych i nowych technologii wykorzystywanych w dostępie do zbiorów danych przez Internet.

Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki:

Oferty pracy, staży i praktyk, gdzie tak jak dotychczas, użytkownicy mogą odnaleźć oferty pracy, z tym że łatwiej im będzie odszukać propozycje staży i przygotowania zawodowego dorosłych;

Kalendarz targów, giełd i szkoleń, w której udostępnione zostały informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy: targach pracy, giełdach pracy i szkoleniach.

Użytkownicy zmodernizowanej CBOP mają możliwość przeszukiwania bazy z  wykorzystaniem prostej wyszukiwarki oraz wyszukiwarki zaawansowanej, dzięki której zyskali możliwość szybkiego przeszukiwania danych według określonych kategorii.

Prace nad modernizacją CBOP trwały od 4 listopada 2013 r. i zrealizowane zostały w ramach projektu 1.12 PO KL, „Implementacja i rozwój systemy informacyjnego publicznych służb zatrudnienia".

Centralna Baza Ofert Pracy: www.oferty.praca.gov.pl

 

Zobacz również:

http://www.wup.gdansk.pl/artykul/centralna-baza-ofert-pracy.html

 

Fot. na str. głównej: ©Depositphotos/ karenr


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter