Aktualności

13.11.2019 10:08

Wsparcie środków informacyjnych dot. polityki spójności UE - zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE". Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro i zostanie udzielona w formie zwrotu 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.
Termin składania wniosków mija 10 grudnia br. Aplikacja może być sporządzona w języku polskim (musi być przygotowana w jednym z urzędowych języków UE).

 W tegorocznej edycji konkursu przewidziano dwa główne działania:  
- działanie 1: Wsparcie na opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE przez media i inne kwalifikujące się podmioty,
- działanie 2: Promowanie polityki spójności UE przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne.

Wnioski mogą składać m. in.:
- media/agencje informacyjne (media tradycyjne i nowe media etc.)
- organizacje non-profit;
- uniwersytety i instytucje edukacyjne;
- ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
- organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne;  z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności).

Dokumenty oraz  szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dotację znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter