Ogłoszenia o konkursach

Wrzeciono wspiera odnowę i rozwój wsi

Lokalna Grupa Działania Wrzeciono rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 24 czerwca 2014 r.

O wsparcie mogą ubiegać się uprawnione podmioty z gmin objętych zasięgiem LGD Wrzeciono, tj gmin: Miastko i Trzebielino.


Aplikacje należy składać od 10 do 24 czerwca 2014 r. w biurze LGD Wrzeciono

ul. Dworcowa 29

77-200 Miastko
tel.  59 821 12 21


Niezbędne dokumenty dla działań:

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zobacz również:

http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/lider/nabory/wrzeciono/konkursy_leader_wrzeciono

 

Fot. ©Depositphotos/ Sergey Mikhaylov

Nazwa konkursu
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja ogłaszająca konkurs
Lokalna Grupa Działania Wrzeciono
Rozpoczęcie naboru wniosków
10.06.2014
Zakończenie naboru wniosków
24.06.2014
Więcej informacji

http://www.lgdwrzeciono.pl/