Aktualności

14.03.2019 14:30

Szkolenie w Lęborku: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 22 marca 2019 r. dotyczące realizacji zasady równości szans.

W programie szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie  - aktualne dokumenty, o których należy pamiętać.
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – standard minimum.
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
  • Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – ich praktyczne zastosowanie w projekcie.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji

Miejsce i termin szkolenia:

  • Szkolenie odbędzie się w piątek 22 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godz. 10:00 – 14:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 21 marca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Program szkolenia.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter