Spotkanie informacyjne w Wejherowie: Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.:

  • źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
  • omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,
  • kryteria wyboru wniosków,
  • prawa i obowiązki wnioskodawców,
  • omówienie prawidłowego przygotowania wniosku i załączników,
  • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - pożyczki dla małych firm, Inicjatywa JEREMIE,
  • działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-06-25
rejestracja
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza (do dnia 24.06.2015 r.) rezerwacja miejsca pod nr telefonu (58) 572 94 52 lub e-mail: a.wisniewska@powiatwejherowski.pl Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 24.06.2015 r. w formie elektronicznej na ww. adres mailowy lub osobiście do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie, wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu.
rejestracja-do
2015-06-24
miejsce
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie), ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter).

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie

Kontakt

Anna Wiśniewska Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie tel. 58 572 94 52 a.wisniewska@powiatwejherowski.pl