Aktualności

20.03.2017 13:43

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 6 kwietnia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WP i POIiŚ na rok 2017,
  • Założenia aktualnych i nadchodzących konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla finansowania projektów,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-12:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna, piętro I).


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115 do dnia 4 kwietnia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter