Aktualności

03.02.2020 16:01

Spotkanie informacyjne w Pszczółkach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

W programie spotkania omówienie m.in.

 - dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia w ramach dostępnych programów unijnych;

- dotacje na uzbrojenie terenu, wybudowanie zakładu lub obiektu magazynowego;

- bezpłatne szkolenia/kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników;

- dotacje na sprzedaż produktów i usług na rynki zagrani;

-  wsparcie na stworzenie stanowisk pracy;

-  możliwości zatrudnienia cudzoziemców;

-  indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Miejsce i termin spotkania: 


Spotkanie odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 r. (godz. 10-13:00)  w siedzibie Kamienicy Kultury w Pszczółkach,  ul. Pomorska 20, 83-032 Pszczółki.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 26 lutego 2020 roku.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc d
ecyduje kolejność zgłoszeń.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

1. PROGRAM SPOTKANIA

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter