Aktualności

10.06.2019 13:28

Spotkanie informacyjne w Chojnicach pt.: „Kursy i szkolenia dla osób w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa pomorskiego - nabór wniosków o dofinansowanie projektów!”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 czerwca 2019 roku w Chojnicach, poświęcone możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację kursów i szkoleń zawodowych dla osób w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa pomorskiego.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Grupa docelowa wsparcia,
  • Na co można otrzymać dofinansowanie?,
  • Kto może wnioskować o dofinansowanie?,
  • Wydatki i kwalifikowalność kosztów projektu,
  • Kryteria wyboru projektów.

Termin i miejsce spotkania:

  • 18 czerwca 2019 r., w godz. 12.00 – 14.30, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
    w Chojnicach, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 w terminie do 17 czerwca 2019 r.          

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy – Chojnice
  2. Program spotkania – Chojnice

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter