Aktualności

20.07.2015 10:01

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw w zakresie szkoleń z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in. omówienie:

  • możliwości wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług doradczo-szkoleniowych:

      -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

      -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

      -  Rejestr Usług Rozwojowych,

      -  Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

  • wsparcia dla przedsiębiorstw oferowanego przez Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:

Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 5 sierpnia 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

Gdynia - w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (budynek Urzędu Miasta Gdyni, sala 107, piętro I).

Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.
 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 3 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku:

punktinformacyjny@pomorskie.eu

tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdyni:

punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl

tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:

punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl

tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl

tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:

punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Prezentacje ze spotkania:

1.  Wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych

2.  Przedsiębiorcy jako odbiorcy ofert IOB


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter