Aktualności

22.08.2016 10:44

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji wspierających osoby niepełnosprawne”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 7 września 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem instytucji wspierających osoby niepełnosprawne z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wytyczne w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji (definicja racjonalnych usprawnień, koncepcja uniwersalnego projektowania),
 • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych:
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
 • rozwiązania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 dedykowane osobom niepełnosprawnym: 
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
 • pozostałe możliwości wsparcia - środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsca spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 7 września 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Gdańsk - w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six).

Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej, sala konferencyjna).
 

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 5 września 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (GPI FE):
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie (LPI FE):
wejherowo.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku (LPI FE):
slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach (LPI FE):
chojnice.pife@pomorskie.eu
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku (LPI FE):
malbork.pife@pomorskie.eu
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter