Ogłoszenia o konkursach

Ruszył konkurs grantowy Programu Edukacja Globalna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu „edukacji globalnej". Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2014 r.

Dla potrzeb tego konkursu przez „edukację globalną" rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej znajdują się na stronie eg.edudemo.org.pl.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 23 czerwca 2014 r. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 25 000 zł (słownie: od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy złotych).

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 467 500 zł. Można złożyć maksymalnie dwa wniosku. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Edukacja globalna 2014" prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz wypełnij formularz konkursu w generatorze wniosków.

Więcej wiadomości o edukacji globalnej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.teg.edu.pl. W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się dwa spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  • 10 czerwca w Warszawie;
  • 11 czerwca w Katowicach.

Nabór zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona) i szczegóły spotkania tutaj.

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Zobacz również:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/984354.html?utm_source=prenumerata&utm_medium=email&utm_campaign=26.05.2014

Fot. ©Depositphotos/ nmedia

Nazwa konkursu
Program Edukacji Globalnej
Instytucja ogłaszająca konkurs
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
23.06.2014
Więcej informacji
eg.edudemo.org.pl