Aktualności

03.04.2017 14:48

Ponad 166 mln zł dla nowych projektów w metropolii

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzje o dofinansowaniu ze środków unijnych 16 projektów przygotowanych przez samorządy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) kwotą 166,3 mln zł. Łączna wartości inwestycji to 317,8 mln zł. Dzięki decyzjom Zarządu będzie realizowanych wiele inwestycji mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Do tej pory dofinansowanie otrzymało 50 projektów metropolitalnych, to jest 32,1 proc. alokacji przeznaczonej na ZIT. Wybór nowych projektów odbył się na dwóch posiedzeniach Zarządu Województwa Pomorskiego, 28 i 30 marca 2017 r. Chodzi o projekty dotyczące modernizacji infrastruktury kolejowej, budowy węzłów integrujących transport publiczny, inwestycje w efektywność energetyczną budynków publicznych i mieszkalnych oraz budowę Centrum Geriatrii.

Wśród projektów jest inwestycja PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, która dzięki dotacji udzielonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego przeprowadzi ważne zmiany na trasie SKM, a konkretnie – linii nr 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi. PKP stworzy na trasie zintegrowany system monitowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską. Dzięki realizacji projektu, zmodernizowany zostanie Dworzec Podmiejski na stacji Gdynia Główna (wraz z peronem SKM) oraz 8 przystanków/stacji kolejowych SKM: Rumia Janowo, Gdynia Chylonia, Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdańsk Stocznia. Budowa i integracja systemów pozwoli m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów oraz dostarczanie im dokładnej i aktualnej informacji, a modernizacja peronów poprawi komfort podróżowania transportem zbiorowym. Całkowita wartość inwestycji to 139,8 mln zł, przy unijnym wsparciu w kwocie 61,9 mln zł.

Finansowanie otrzymały także projekty dotyczące budowy trzech węzłów integracyjnych: przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni Karwinach, w Sopocie oraz w Nowym Dworze Gdańskim. Efektem realizacji projektów będzie wiele korzyści społecznych i środowiskowych, takich jak: komfort podróży pasażerów, oszczędność czasu przejazdu, spadek emisji zanieczyszczeń i hałasu, zmniejszenie liczby wypadków. W zależności od miejsca realizacji projektu, węzły mają specyficzne warianty. Zasadniczo wybudowana zostanie infrastruktura przystankowa, parkingi typu m.in. park & ride oraz bike & ride, rozbudowane i przebudowane zostaną ulice i skrzyżowania w bezpośrednim otoczeniu danego węzła integracyjnego z zastosowaniem rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła. Wybudowane zostaną także odcinki nowych tras rowerowych i chodników oraz niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Łączna wartość projektów to 95,8 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu ponad 50,5 mln zł.

Kolejne wsparcie zostało udzielone 11 projektom dotyczącym efektywności energetycznej. Dzięki realizacji szeregu inwestycji kompleksową termomodernizacją zostaną objęte budynki publiczne będące własnością gmin: Stegna, Somonino, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Hel, Puck oraz powiatów wejherowskiego oraz gdańskiego. Natomiast miasto Gdynia otrzymało dofinansowanie na modernizację 14 komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na ulicach: Zielona 32 A i B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9 i 13, Opata Hackiego 31, Dickmana 38, Chwarznieńska 6 i 8, Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3 i 11 oraz Wileńska 93.

W zakresie prac realizowane będę m.in. wymiana źródeł ciepła, docieplenie ścian, modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania i zasobników ciepłej wody użytkowej, ocieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zastosowanie OZE. Efektem projektów będzie nie tylko znaczące zmniejszenie zużycia i strat energii elektrycznej i cieplnej czy zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, ale również poprawa stanu budynków oraz podniesienie komfortu przebywania w budynkach m.in. szkół, urzędów oraz komunalnych budynkach mieszkalnych. Łączna wartość 11 projektów to ponad 56,9 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 34,7 mln zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał również dofinansowanie projektowi dotyczącemu utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Przedmiotem projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, realizacja szkoleń dla personelu oraz wdrożenie zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami. Dzięki utworzeniu pierwszej na Pomorzu kompleksowej placówki geriatrycznej, zwiększony zostanie dostęp do tych, praktycznie nieobsługiwanych dotąd na terenie województwa, świadczeń medycznych. Wartość inwestycji to 25,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu z RPO WP 2014-2020 w kwocie 19,2 mln zł.

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter