Aktualności

24.07.2015 10:13

Magistrowie o rynku pracy – konkurs

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października 2015 r.

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak: polityka rynku pracy, fundusze strukturalne i ich wpływ na rynek pracy, działalność instytucji rynku pracy, działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, poradnictwo zawodowe, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, kształcenie ustawiczne, przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy, potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa, migracje za pracą, wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy, praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego, dyskryminacja na rynku pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych od 1 stycznia 2013 r. do 22 października 2015 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:
I stopnia – laptop,
II stopnia – tablet,
III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.

Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę", wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2015 r.

Kontakt:

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

Fot. ©Depositphotos/Dmitrijs Dmitrijevs


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter