Ogłoszenia o konkursach

Konkurs „TermoPomorze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „TermoPomorze" (edycja 2014). Celem konkursu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystywania energii w budynkach jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz uczelni wyższych. Nabór wniosków trwa do 27 czerwca 2014 r.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu wTM/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać do 27 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca 2014 r.

Wyniki zostaną opublikowane do 14 sierpnia 2014 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

Fot. ©Depositphotos/Photocreo

Nazwa konkursu
„TermoPomorze"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
27.06.2014
Więcej informacji

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,87,TermoPomorze_edycja_2014