Ogłoszenia o konkursach

Konkurs „Porządne Pomorze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza pierwszą edycję konkursu „Porządne Pomorze" (edycja 2014). Wnioski można składać do 30 czerwca 2014 r.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2014 obejmującego montaż finansowy planowanego zadania wraz z wypełnioną kartą zadania stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 

  • Wnioski należy składać do 30 czerwca 2014 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane do 15 września 2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie FOŚiGW lub za pośrednictwem poczty (adres: ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk). Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

Nazwa konkursu
„Porządne Pomorze"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
30.06.2014
Więcej informacji

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,91,Porzadne_Pomorze_edycja_2014