Ogłoszenia o konkursach

Konkurs „Innowacje w zakresie zielonych technologii”

Program w ramach tzw. funduszy norweskich ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne tworzenie „zielonych" miejsc pracy, weryfikacja, szkolenia i podnoszenie świadomości ekologicznej. Nabór trwa do 28 maja 2014 r.

Operatorem programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii" (Green Industry Innovation) jest Innovation Norway – norweska agencja rządowa podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa oraz norweskim władzom samorządowym.

Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów to 30 kwietnia 2017 r.  Jest on wydłużony o rok w stosunku do generalnej reguły kwalifikowalności w ramach mechanizmów finansowych.
W ramach programu planuje się organizację jednego naboru wniosków skierowanego do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami w projektach mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii. Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.
Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne tworzenie „zielonych" miejsc pracy, szkolenia i podnoszenie świadomości ekologicznej.
Program promuje także współpracę polsko-norweską poprzez umożliwienie finansowania kosztów podróży w celu poszukiwania partnera w Norwegii oraz premiowanie projektów partnerskich podczas oceny wniosków aplikacyjnych.
W ramach programu dostępny będzie tzw. Travel Support Facility, czyli instrument finansowy umożliwiający aplikowanie potencjalnym wnioskodawcom i ich partnerom o sfinansowanie kosztów wizyty w Norwegii, której celem będzie nawiązanie polsko-norweskiego partnerstwa z zamiarem przygotowania partnerskiego wniosku aplikacyjnego.

Granty z funduszu będą dostępne także dla podmiotów norweskich. Środki te będą dostępne w formie ryczałtu do wysokości 1200 euro na jeden podmiot.
 

Wnioski aplikacyjne można składać przez elektroniczny portal prowadzony przez operatora do 28 maja 2014 r.
Wszelkie informacje dotyczące procesu aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej Programu Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze  (52,1 KB)

 

Wartość programu: 20 000 000 euro
Kwota naboru: 17 783 000 euro

Nazwa konkursu
Innowacje w zakresie zielonych technologii
Program
Green Industry Innovation
Instytucja ogłaszająca konkurs
Innovation Norway
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
28.05.2014
Więcej informacji

http://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Innowacje_w_zakresie_zielonych_technologii/Strony/start.aspx