Grodzisko w Sopocie

Pierwsze sondażowe badania archeologiczne Grodziska w Sopocie prowadził w 1885 r. badacz niemiecki H. Conwentz. Dzięki jego pracom w 1907 r. obiekt został wykupiony od władz miejskich i uznany za zabytek. Przedmiotem projektu współfinansowanego przez UE było wybudowanie i wyposażenie nowoczesnego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego w Sopocie na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska, gdzie obecnie znajduje się Skansen Archeologiczny prowadzony przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, a także zagospodarowanie terenu wokół niego. Jest to placówka czynna przez cały rok, co w znacznym stopniu podnosi atrakcyjność skansenu założonego na przebadanym pod względem archeologicznym i częściowo zrekonstruowanym grodzie, dotychczas znajdującym się pod gołym niebem. Realizacja przyczyniła się do upowszechnienia kultury i tradycji historycznej, a także wzbogacenia oferty wystawienniczej i edukacyjnej regionu. Wartość projektu współfinansowanego w ramach Regionanlengo Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosła prawie 7,6 mln zł. Wiecej informacji na http://www.archeologia.pl/grodziskosopot/index.html

Dane projektu

Tytuł projektu
Grodzisko w Sopocie
nazwa-beneficjenta
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Partner Wiodący, Gmina Miasta Sopotu - Partner
wartosc-projektu
7,6 mln zł

Mapa

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.