Ogłoszenia o konkursach

Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

Minister zdrowia ogłasza II nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z państw darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach programu. Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia, tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej. 

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do 28 listopada 2014 r.

Więcej informacji na: http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=ii-nabor-fwd-pl07

Nazwa konkursu
„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"
Program
Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Instytucja ogłaszająca konkurs
Minister zdrowia
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
28.11.2014
Więcej informacji
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=ii-nabor-fwd-pl07