Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego w Nowym Stawie

Rzeka Święta była jak dotąd najbardziej niedocenianym zasobem Nowego Stawu. Jej nieuregulowane brzegi stanowiły przeszkodę dla licznych amatorów spływów kajakowych, których na żuławskich szlakach nie brakowało. Sytuacja uległa zmianie w 2011 r., kiedy w Nowym Stawie powstała nowoczesna przystań kajakowa wraz z polem biwakowym na 25 namiotów. Dodatkowo przy przystani wydzielone zostały stanowiska dla samochodów campingowych, wybudowano wiaty turystyczne i chodniki. Na przyległych do rzeki Świętej gruntach powstał budynek pełniący rolę zaplecza sanitarnego i socjalnego wraz z wypożyczalnią i magazynem kajaków i sprzętu rekreacyjnego. Budowa przystani i połączonego z nią kompleksu turystycznego była dla władz Nowego Stawu poważnym przedsięwzięciem logistyczno-finansowym, którego nie udałoby się zrealizować bez pomocy Unii Europejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Nowy Staw otrzymał na realizację projektu ponad 1 mln zł. Wybudowana przystań wraz z polem biwakowym pozwoli turystom i amatorom spływów kajakowych poznawać uroki i zabytki Nowego Stawu a mieszkańcom będzie służyć jako miejsce organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

ul. Sportowa 5

Nowy Staw

Dane projektu

Tytuł projektu
Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego w Nowym Stawie
nazwa-beneficjenta
Gmina Nowy Staw
wartosc-projektu
1 mln zł

Mapa

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.