Budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w ramach projektu rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Niedziałkowskiego 6. Z Centrum, w zakresie realizacji swoich celów statutowych, mogą korzystać bezpłatnie organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, działające na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Centrum wspierać będzie również grupy nieformalne i indywidualnych mieszkańców Słupska, którzy mają ciekawe pomysły na imprezy i wydarzenia służące integracji i aktywizacji mieszkańców. Jeżeli zajdzie taka potrzeba z Centrum mogą korzystać też Słupszczanie realizujący zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej.

Centrum staje się punktem wsparcia szczególnie tych organizacji, które swoje siedziby mają w prywatnych mieszkaniach, nie posiadają środków na opłacenie własnej siedziby, wymagają wsparcia infrastrukturalnego lub nie posiadają zaawansowanego technicznie sprzętu biurowego. Dodatkowo organizacje w ramach oferty będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa i konsultacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych.

Budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku. Całkowita wartość projektu rewitalizacji finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosła: 47,2 mln zł. Więcej informacji na: http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/917.html

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej

ul. Niedziałkowskiego 6

Słupsk

 

Dane projektu

Tytuł projektu
Budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w ramach projektu rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku
nazwa-beneficjenta
Miasto Słupsk
wartosc-projektu
47,2 mln zł

Mapa

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.