Budowa i wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) jest platformą dla współpracy podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych. Jest miejscem kreowania postaw proinnowacyjnych, wymiany doświadczeń, a także inspirowania transferu rozwiązań innowacyjnych w kraju i za granicą.

Z szeroko rozumianych usług GPN-T korzystają zarówno przedsiębiorcy, młodzi naukowcy chcący założyć działalność gospodarczą, jak również uczelnie wyższe.

GPN-T, wspierając nowo powstające firmy bazujące na unikalnym pomyśle, przyczynia się do rozwoju gospodarki w regionie pomorskim, budując jego konkurencyjność oraz stając się prekursorem działań B+R dla gospodarki Polski. Do kluczowych branż wspieranych przez GPN-T należą: szeroko rozumiana biotechnologia, energetyka i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

W ramach Projektu „Gdański Park Naukowo-Technologiczny –  Etap III" realizowanego dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstały dwa nowoczesne obiekty biurowo-laboratoryjno-technologiczne o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2. W nowo powstałych budynkach zaprojektowano laboratoria i służące im lokale  pomocnicze o łącznej powierzchni ponad 6 000 m2, a GPN-T powiększył swój obszar zabudowy do ponad 40 000 m2. Dzięki inwestycji od drugiej połowie 2011 roku w GPN-T z powodzeniem rozwija się wiele młodych firm i instytucji.

Poza funduszami przeznaczonymi na budowę i wyposażenie GPN-T z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 istotne dla powstania GPN-T było wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 w wysokości ponad 27 mln złotych.

GPN-T

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Sala ABC, bud. „C"

Dane projektu

Tytuł projektu
Budowa i wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
nazwa-beneficjenta
Miasto Gdańsk
wartosc-projektu
27 mln zł

Mapa

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
Zamieszczone 04.03.14 14:50.