Ogłoszenia o konkursach

Aktywne Żuławy i Mierzeja

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. małych projektów w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgłoszenia można przesyłać do 16 czerwca 2014 r.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i instytucje z gmin objętych zasięgiem LGD Żuławy i Mierzeja, tj. gmin: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo.

Aplikacje należy składać od 2 do 16 czerwca 2014 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Sienkiewicza 1a 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

 

Niezbędne dokumenty:

Zobacz również:

http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/nabor_male_projekty_z_i_m

 

Fot. Urząd Gminy w Ostaszewie

Nazwa konkursu
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja ogłaszająca konkurs
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
Rozpoczęcie naboru wniosków
02.06.2014
Zakończenie naboru wniosków
16.06.2014
Więcej informacji
http://www.zulawyimierzeja.org.pl/